De Raad van State in Den Haag heeft op woensdag 7 maart 2018 alle bezwaren tegen vernieuwing van Windpark Westeinde afgewezen. Dit betekent dat de vervanging van de huidige windturbines op zeer korte termijn van start kan gaan.

De zaak was door enkele omwonenden aangespannen tegen de provincie Noord-Holland, die op 7 juni 2017 een omgevingsvergunning verleende voor het vervangen van het windturbinepark. De werkzaamheden om het park te vervangen zullen naar verwachting binnen een paar weken beginnen.