Windpark PEN (1988)

In 1988 begon het Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland (PEN) een proefproject met zestien windmolens van Nederlandse makelij. Deze windmolens werden geplaatst op de dijk naast het Noordhollandsch Kanaal bij Anna Paulowna.

De molens van het type Bouma 20/160, met een totale capaciteit van 2,56 MW, konden ongeveer 1.400 huishoudens van energie voorzien. Van de 6,5 miljoen gulden die nodig was voor de bouw van dit experimentele park, werd 40 procent gesubsidieerd door de overheid.

Het experiment leverde veel kennis op, maar werd geen groot succes. De windmolens gingen al snel gebreken vertonen en werden na een paar jaar dienst stilgezet.

Windpark Anna Paulowna (1995)

De zestien windmolens van de firma Bouma waren al enige tijd buiten gebruik toen een aantal organisaties, bedrijven en particulieren werd benaderd om het park nieuw leven in te blazen. Initiatiefnemer was windmolenpionier  Henk Lagerweij.

De Helderse Coöperatieve Windmolenvereninging De Eendragt (met 86 leden), Lagerweij Exploitatie B.V. en enkele particulieren stapten in het project.

Het windpark ging verder onder de naam Windpark Anna Paulowna. Lagerweij leverde de tweebladige windturbines van het type LW 18/80, die geplaatst werden op de zestien masten van Bouma.

 

Windpark Westeinde (2006)

In 2002 werden de benodigde vergunningen verleend voor het vervangen van de zestien Lagerwey-windturbines door zeven 900 kW-molens van de Deense fabrikant NEG Micon. In 2005 kon begonnen worden met de bouw.

Het windpark werd bij de oplevering van de turbines in februari 2006 omgedoopt tot Windpark Westeinde.

Windpark Westeinde (2018)

In 2014 diende WP Westeinde een aanvraag in om de zeven molens uit 2005 te vervangen door exemplaren voorzien van de laatste technologie.

Hiervoor ging Westeinde in zee met de Nederlandse windmolenfabrikant EWT, die turbines levert van het type Direct Wind 52-900kW. Deze turbines werken met direct drive (zonder tandwielkast), waardoor ze minder onderhoud nodig hebben en een hogere energie-opbrengst leveren. Deze turbines zijn geplaatst in de zomer van 2018.